Vargen
digital illustration 2024

“Hörde han inte hemma här, så ville han inte höra hemma någonstans.”