Sorgmyggor            
Redaktionell Illustration 2020