Kulturlagret
Illustration och grafisk formgivning 2019
Uppdragsgivare: Kulturlagret