Händer
illustrationer, “Hemlighet” och “handarbete”.