Trollhättan Bibliotek            
Illustration och grafisk formgivning 2018 - 2020
Trollhättans Stadsbibliotek

Programblad, affischer och digital skyltnig främst
till bibliotekets barn- och ungdomsavdelning.
Material i urval.