De i stort sett obeskrivliga 
omslagsdesign 2024

Uppdragsgivare: Vintitj förlag